En historisk plats för kommunikation


Området Gullbergsvass

Området där Kruthuset 17 ligger heter Gullbergsvass. Namnet kommer ifrån Gullberget där försvarsanläggningen Skansen Lejonet ligger. Anläggningen, som grundades på 1600-talet av Erik Dahlbergh, är idag ett känt landmärke i Göteborg. Skansen Lejonet är statligt byggnadsminne sedan den 25 januari 1935. Byggnaden reser sig 57 meter över havet, och är 29 meter hög.

Förr i världen sträckte sig vassarna ända från Gullbergsåns mynning och fram till nuvarande Hultmans holme och en vik i vassen gick ända in till Gullbergsklippan. I början av 1840-talet beslöt Kongl. Direktionen för Göteborgs Hamn och Elfarbeten att ca 200 tunnland av vassen, skulle torrläggas. Chalmersprofessorn Edvard von Schoultz blev ansvarig för torrläggningen och hämtade teknik och utrustning från Holland. En 25-hästkrafters ångmaskin tömde därefter vassen på bara tre veckor. Kostnaden för arbetena uppgick till 6 666 riksdaler, enligt Wikipedia.

Om fastigheten Kruthuset 17

Kruthuset 17 byggdes på uppdrag av Posten i början av 1980-talet. Platsen var noga utvald för att ligga mitt i ett kommunikationsnav med snabb access till både när och fjärran.

Posten fraktades in i fastigheten via tåg i källaren. Därefter åkte brev och paket upp med hissarna till översta våningen för att sedan, sorteras på vägen ner genom huset. Väl nere på källarplanet igen var allt sorterat och redo att nå ut till sina mottagare.
Straxt efter det att huset stod klart ändrades sorteringsrutinerna och huset blev omodernt. År 2006 byggdes det om till ett modernt kontorshus och ytterligare moderniseringar har skett senare. I dag är fastigheten en attraktiv plats för företag och myndigheter som uppskattar ett centralt läge utan att sitta på en exklusiv adress.

Om Kruthuset 17

Läs mer

Lediga lokaler

Läs mer

Frågor & Svar

Läs mer

Kontakta oss

Läs mer

Modernt kontorshus mitt i staden

Från Kruthuset 17 är det nära till allt. Läget vid centralstationen ger direkt access oavsett var du kommer ifrån.
Här finns en magnifik takterrass, attraktiva kontorslokaler och mycket goda parkeringsmöjligheter.