Framtidsplaner för närområdet


Ett område under utveckling

Göteborgs stads hemsida beskrivs Gullbergsvass som ett centralt nav i regionens kärna där fem stadsdelar möts i älvrummets vatten. Visionen som beskrivs på kommunens hemsida är att 20 000 människor ska bo och lika många arbeta i området – på en yta som motsvarar 200 fotbollsplaner. Men det kommer att ta uppåt 30 år innan allt är färdigutvecklat.

Under 2020-talet planeras för stora förändringar. Västlänkens underjordiska järnvägsstation ska byggas vid Nils Ericssonterminalen. Mellan den och E45 ska stora mängder nya moderna byggnader byggas. Godsterminalen ska rivas. E45 ska sänkas ned och täckas över fram till nära E6, för att skapa en trivsam stadsmiljö. Götaälvbron ska ersättas av Hisingsbron, en lägre bro alldeles norr om Götaälvbron.

Mer information om framtidsplaner för området.
För mer detaljerad information hänvisar vi till Göteborgs stads hemsida. Här finns även detaljplan för Västlänken vid Kruthuset 17 samt Stadsutvecklingsprogram för Centralområdet.

 Ökad efterfrågan gynnar läget

I takt med att området utvecklas och bostäder byggs kommer utbudet av närservice öka ytterligare vilket kommer göra Kruthuset 17 än mer attraktivt för såväl medarbetare som kunder.

Om Kruthuset 17

Läs mer

Lediga lokaler

Läs mer

Frågor & Svar

Läs mer

Kontakta oss

Läs mer

Modernt kontorshus mitt i staden

Från Kruthuset 17 är det nära till allt. Läget vid centralstationen ger direkt access oavsett var du kommer ifrån.
Här finns en magnifik takterrass, attraktiva kontorslokaler och mycket goda parkeringsmöjligheter.