Citylogistik

Citylogistik

Citylogistik
En förbättrad citylogistik innebär inte fler transporter, men väl effektivare transporter.
Här har Stockholms näringsliv och politiker mycket att lära från Göteborg.
Det är just där för ni ska satsa på att ha eran Citylogistik hos oss på kruthusgata 17.
Den mängd gods en stad behöver varje dygn är oftast oberoende av hur trafiksituationen ser ut och då är det bra att vara i våra lokaler.

Vi har alla typer lokaler till uthyrning med olika typer av egenskaper:
• upp mot 7 meters takhöjd.
• modern ventilation möjliggör effektiva planlösningar.
• attraktiva och snygga lokaler.
• stora sammanhängande ytor.
• över 100 tillgängliga p-platser i garaget.
• lokalerna för aktivitetsbaserade kontor.
• i huset finns restaurang och gymnastiksal med gym.

Söker ni ytor mellan 2 000 – 12 000 kvadratmeter? En del ytor är tillgängliga redan i dag och för en del lokaler är det inflyttning 2018. Hör av er så berättar vi mer!

Många bra fördelar med bra citylogistik

Citylogistik handlar mycket om att öka tillgängligheten. Göteborg löste sin trängselproblematik på fyra år! Och med Ökad tillgänglighet för distribution kommer kostnader och miljöpåverkan minska

Vi värnar om miljön och har en bra miljöpolicy och mycket tack vara bra citylogistik kan vi göra vad som krävs för att minska vår miljöpåverkan:

  • Vid resor, söka miljöanpassade lösningar
  • Vid inköp, prioritera varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön
  • Hushålla med material och energi samt i den mån det är möjligt återanvända och återvinna material

kontakta gärna oss om ni har mer frågor om vad vi gör för miljön. Vi är ett modernt kontorshus med takterrass och bra Citylogistik.

Varmt välkomna att kontakta oss när ni har frågor om att – Prisvärda kontorslokaler centralt Göteborg.

Kruthusgatan 17
411 04 Göteborg
070-8 59 60 51
ulf.birk@newsec.se